Αρχική >> Gardena >> Διαχείριση νερού >> Σύστημα ποτίσματος σταγόνας Micro-drip

Σύστημα ποτίσματος σταγόνας Micro-drip

Ακριβής, υπολογισμένη άρδευση με μειωμένη κατανάλωση νερού.

Βασικά Σετ
Βασικά Σετ
Εξαρτήματα
Εξαρτήματα
7 προϊόντα
Σωλήνες άρδευσης σταγόνας
Σωλήνες άρδευσης σταγόνας
Ακριανοί Σταλακτίτες
Ακριανοί Σταλακτίτες
2 προϊόντα
Ενδιάμεσοι Σταλακτίτες
Ενδιάμεσοι Σταλακτίτες
5 προϊόντα
Ακροφύσια Ψεκασμού
Ακροφύσια Ψεκασμού
10 προϊόντα
Σύνδεσμοι
Σύνδεσμοι
10 προϊόντα
Σωλήνες και Οδηγοί σωλήνα
Σωλήνες και Οδηγοί σωλήνα
5 προϊόντα