Αρχική >> Gardena >> Διαχείριση νερού >> Σύστημα ποτίσματος σταγόνας Micro-drip

Σύστημα ποτίσματος σταγόνας Micro-drip

Ακριβής, υπολογισμένη άρδευση με μειωμένη κατανάλωση νερού.

Βασικά Σετ
Βασικά Σετ
3 προϊόντα
Εξαρτήματα
Εξαρτήματα
9 προϊόντα
Σωλήνες άρδευσης σταγόνας
Σωλήνες άρδευσης σταγόνας
5 προϊόντα
Ακριανοί Σταλακτίτες
Ακριανοί Σταλακτίτες
5 προϊόντα
Ενδιάμεσοι Σταλακτίτες
Ενδιάμεσοι Σταλακτίτες
5 προϊόντα
Ακροφύσια Ψεκασμού
Ακροφύσια Ψεκασμού
10 προϊόντα
Σύνδεσμοι
Σύνδεσμοι
15 προϊόντα
Σωλήνες και Οδηγοί σωλήνα
Σωλήνες και Οδηγοί σωλήνα
10 προϊόντα