Σύνδεσμοι

Προϊόντα

  •  Προϊόντα ανά σελίδα
Τάπα 4,6 mm (3/16") Gardena (1323) Σύνδεση τύπου L 13 mm (1/2") Gardena (8382) Τάπα 13 mm (1/2") Gardena (8324)
Κωδ. Προϊόντος: GAR-1323-20
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8382
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8324-20
Τελική Τιμή: €2,85
Αρχική Τιμή: €6,50 Κέρδος 56%
Τελική Τιμή: €2,99
Αρχική Τιμή: €7,00 Κέρδος 57%
Τελική Τιμή: €3,80
Αρχική Τιμή: €8,00 Κέρδος 52%
Ποσότητα
Ποσότητα
Ποσότητα
     
 
Σύνδεσμος 4,6 mm (3/16") Gardena (8337) Σύνδεση T για ακροφύσια ψεκασμού Gardena (8332) Σύνδεση Τ 13 mm (1/2") Gardena (8329)
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8337
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8332-20
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8329-20
Τελική Τιμή: €3,90
Τελική Τιμή: €3,99
Αρχική Τιμή: €7,00 Κέρδος 43%
Τελική Τιμή: €3,99
Αρχική Τιμή: €6,50 Κέρδος 39%
Ποσότητα
Ποσότητα
Ποσότητα
     
 
Σύνδεσμος 13 mm (1/2") Gardena (8356) Τετραπλός σύνδεσμος 13 mm (1/2") Gardena (8339) Σύνδεση L 4,6 mm (3/16") Gardena (8381)
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8356-20
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8339-20
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8381-20
Τελική Τιμή: €4,29
Αρχική Τιμή: €6,00 Κέρδος 28%
Τελική Τιμή: €4,49
Αρχική Τιμή: €9,00 Κέρδος 50%
Τελική Τιμή: €4,70
Αρχική Τιμή: €7,00 Κέρδος 33%
Ποσότητα
Ποσότητα
Ποσότητα
     
 
Σωλήνας επέκτασης Gardena (1377)
Κωδ. Προϊόντος: GAR-1377-20
Τελική Τιμή: €4,70
Αρχική Τιμή: €9,00 Κέρδος 48%
Ποσότητα
 
  •  Προϊόντα ανά σελίδα