Σύστημα Kelyfos

Το Kelyfos είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης για υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα κτίρια. Πρόκειται για αποτέλεσμα συνεργασίας των κορυφαίων εταιριών στο χώρο της δόμησης Polykem, Dow, Isomat και Alumil.

Το Kelyfos είναι πιστοποιημένο σύστημα από τον ΕΟΤΑ (αριθμός πιστοποίησης ΕΤΑ-06/0252) και υπερκαλύπτει έως και 12 φορές την προδιαγραφή ETAG 2004.

Με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος Kelyfos επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη έως και 58%.

Η τοιχοποιία, το δώμα (οροφή), η πιλοτή, τα κουφώματα και τα τζάμια γίνονται αδιαπέραστα από το κρύο και τη ζέστη, προσφέροντάς σας καθολική και ολοκληρωμένη θερμομόνωση, ενώ εσείς εξακολουθείτε να κατοικείται στο σπίτι, καθώς η τοποθέτηση γίνεται εξωτερικά και χωρίς οχλήσεις.

Εξωτερική Τοιχοποιία
Εξωτερική Τοιχοποιία
Ταράτσα
Ταράτσα