Αρχική >> KDtools | Makita Authorised Dealer

KDtools | Makita Authorised Dealer

Από την 1η Μαΐου 2012, όσοι αντιπρόσωποι του δικτύου διανομής της Makita Ελλας Α.Ε. διαθέτουν ιστοσελίδα με ηλεκτρονικό κατάστημα πωλήσεων (e-shop), θα ανήκουν στο δίκτυο των Makita® Authorised Dealer. Το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου "Makita® Authorised Dealer"*, όπως φαίνεται παραπάνω, από μια ιστοσελίδα σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο και πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Makita Ελλάς Α.Ε. για ασφαλείς και αξιόπιστες διαδικτυακές αγορές προϊόντων Makita.

*το εμπορικό σήμα Makita® το οποίο ανήκει στη μητρική εταιρεία Makita Corporation και έχει καταχωρηθεί, βρίσκεται σε ισχύ και προστατεύεται έναντι τρίτων από το νόμο ως εθνικό και κοινοτικό σήμα προς διάκριση μιας ευρύτατης ποικιλίας επαγγελματικών ηλεκτρικών και αγροτικών εργαλείων, ανταλλακτικών, προσαρτημάτων και εξαρτημάτων αυτών.

  • Γιατί να αγοράσω προϊόντα Makita ηλεκτρονικά μέσω ενός "Makita® Authorised Dealer" και όχι από ένα άλλο ηλεκτρονικό κατάστημα;

Οι "Makita® Authorised Dealer" ανήκουν στο δίκτυο διανομής της Makita Ελλάς Α.Ε. (πολλοί εξ αυτών διαθέτουν και φυσικό κατάστημα) και σας προσφέρουν ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα Makita τα οποία προμηθεύονται αποκλειστικά από τη Makita Ελλάς Α.Ε. η οποία τα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά.

Είναι προς όφελος σας όταν αγοράζετε προϊόντα Makita από το διαδίκτυο, να προτιμάτε τους "Makita® Authorised Dealer" οι οποίοι μπορούν να σας παρέχουν αξιόπιστη και πλήρη υποστήριξη.

Η αγορά ενός εργαλείου Makita από μια ιστοσελίδα που δεν ανήκει στο δίκτυο των "Makita® Authorised Dealer" και δεν φέρει το αντίστοιχο λογότυπο μπορεί μελλοντικά να αποδειχτεί μια όχι και τόσο καλή επιλογή. Από αναφορές που έχουμε δεχτεί έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος να αγοράσετε προϊόντα μη αυθεντικά, ελαττωματικά, μεταχειρισμένα ή που δεν έχουν σχεδιαστεί για ασφαλή χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον η αγορά ενός εργαλείου Makita από μια ιστοσελίδα που δεν ανήκει στο δίκτυο της Makita Ελλάς Α.Ε. μπορεί μακροπρόθεσμα να μην είναι συμφέρουσα, σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, μιας και η Makita Ελλάς Α.Ε. δεν έχει καμία σχέση με τις εταιρείες που αναρτούν αυτές τις σελίδες και μπορεί να μην είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει, να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και την τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα που δεν έχει εισάγει και διαθέσει η ίδια στην ελληνική αγορά.

Όταν αγοράζετε ένα προϊόν Makita μέσω ενός "Makita® Authorised Dealer" της Makita Ελλάς Α.Ε. ξέρετε ότι:

1. Το προϊόν αυτό εισάγεται και διατίθεται στην ελληνική αγορά από τη Makita Ελλάς Α.Ε. και συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 1 έτους

2. Οι αντιπρόσωποι που ανήκουν στο δίκτυο των "Makita® Authorised Dealer" και φέρουν το λογότυπο στην ιστοσελίδα τους είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας και να σας προτείνουν το κατάλληλο εργαλείο Makita με βάση τις ανάγκες σας.

3. Είναι ενημερωμένοι για όλες τις τεχνολογίες που έχει εφαρμόσει η Makita στα προϊόντα της.

4. Έχουν άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με τους υπεύθυνους προϊόντων και τους εκπροσώπους Εξυπηρέτησης Πελατών της Makita Ελλάς Α.Ε..

5. Σας προσφέρουν όλες τις νέες προσφορές της Makita Ελλάς Α.Ε.

6. Θα σας προμηθεύσουν με αυθεντικά εργαλεία, ανταλλακτικά και εξαρτήματα της Makita.

7. Σας εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα Makita που εμπορεύονται έχουν την τεχνική υποστήριξη όλων των Αναγνωρισμένων Service της Makita Ελλάς Α.Ε.

  • Πως μπορώ να καταλάβω ότι μια ιστοσελίδα ανήκει στο δίκτυο των "Makita® Authorised Dealer";

Στις ιστοσελίδες που ανήκουν στο δίκτυο "Makita® Authorised Dealer" της Makita Ελλάς Α.Ε. εμφανίζεται διαρκώς και σε εμφανή θέση το λογότυπο που βλέπετε παρακάτω. Το λογότυπο "Makita® Authorised Dealer" εγγυάται ότι οι πληροφορίες και τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο και τηρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Makita Ελλάς Α.Ε. για ασφαλείς και αξιόπιστες διαδικτυακές αγορές προϊόντων Makita.

Πρόθεση της Makita Ελλάς Α.Ε. είναι να βοηθήσει τον τελικό καταναλωτή όταν πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων Makita και να αποτρέψει τη σύγχυση που δημιουργείται στην αγορά από ιστοσελίδες που ουδεμία σχέση έχουν με τη Makita Ελλάς Α.Ε.

Αν δεν είστε σίγουροι για την ιστοσελίδα που σας προσφέρει τα προϊόντα Makita παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Makita Ελλάς Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 80.71.241 ή μέσω e-mail στο sales@makita.gr.

Αν δεν μπορείτε να διακρίνετε σε μια ιστοσελίδα το λογότυπο "Makita® Authorised Dealer" τότε η ιστοσελίδα αυτή δεν ανήκει στο δίκτυο της και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Makita Ελλάς Α.Ε. για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης που μπορούν να προκαλέσουν οι αγορές μέσω διαδικτύου.

Σας συνιστούμε να αναζητάτε το λογότυπο των "Makita® Authorised Dealer" της Makita Ελλάς Α.Ε. όταν αγοράζετε προϊόντα Makita από το διαδίκτυο.