Αρχική >> Προαιρετικός Εξοπλισμός Πλυστικών Michelin

Προαιρετικός Εξοπλισμός Πλυστικών Michelin

Βούρτσα πλύσης

MPX
100B
MPX
110B
MPX
120B
MPX
130B
MPX
130L
MPX
140L
MPX
150L
MPX
150RM
MPX
160RM
MPX
150HDV

Περιστρεφόμενη βούρτσα

MPX
100B
MPX
110B
MPX
120B
MPX
130B
MPX
130L
MPX
140L
MPX
150L
MPX
150RM
MPX
160RM
MPX
150HDV
ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Εξάρτημα για καθαρισμό πατωμάτων

MPX
100B
MPX
110B
MPX
120B
MPX
130B
MPX
130L
MPX
140L
MPX
150L
MPX
150RM
MPX
160RM
MPX
150HDV
ok ok ok ok ok

Κάνη turbo

MPX
100B
MPX
110B
MPX
120B
MPX
130B
MPX
130L
MPX
140L
MPX
150L
MPX
150RM
MPX
160RM
MPX
150HDV
ok ok ok ok

Επαγγελματική κάνη turbo

MPX
100B
MPX
110B
MPX
120B
MPX
130B
MPX
130L
MPX
140L
MPX
150L
MPX
150RM
MPX
160RM
MPX
150HDV
ok ok ok ok ok ok

Kit αποφράξεως

MPX
100B
MPX
110B
MPX
120B
MPX
130B
MPX
130L
MPX
140L
MPX
150L
MPX
150RM
MPX
160RM
MPX
150HDV
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Λάστιχο προέκτασης

MPX
100B
MPX
110B
MPX
120B
MPX
130B
MPX
130L
MPX
140L
MPX
150L
MPX
150RM
MPX
160RM
MPX
150HDV
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Κιτ αναρρόφησης νερού

MPX
100B
MPX
110B
MPX
120B
MPX
130B
MPX
130L
MPX
140L
MPX
150L
MPX
150RM
MPX
160RM
MPX
150HDV
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok