Αρχική >> Durostick >> Υποστρώματα και χρώματα >> Στόκοι σπατουλαρίσματος – επισκευής και οπλισμοί ξηράς δόμησης

Στόκοι σπατουλαρίσματος – επισκευής και οπλισμοί ξηράς δόμησης

Προϊόντα

Επισκευαστικός στόκος DUROSTICK D-66 Repair Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων DUROSTICK D-67
Κωδ. Προϊόντος: DUR-ΝΤ6601
Κωδ. Προϊόντος: DUR-ΝΤ6705
Τελική Τιμή: €2,00
Τελική Τιμή: €7,00