Αρχική >> Δομικά-Μονωτικά Υλικά >> Σύστημα Kelyfos >> Εξωτερική Τοιχοποιία

Εξωτερική Τοιχοποιία

Το Kelyfos Wall (ETICS: External Thermal Insulation Composite Systems) είναι σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ανακαίνισης κτηρίων για τοιχοποιία και πιλοτή που εφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νεοαναγειρόμενες κατασκευές.

Προϊόντα

Προφίλ Πολυστερίνης Δομικών Ανοιγμάτων Προφίλ Πολυστερίνης Εξωτερικών Γωνιών Προφίλ Πολυστερίνης Δομικών Ανοιγμάτων
Κωδ. Προϊόντος: KELYFOS-BSP-G40
Κωδ. Προϊόντος: KELYFOS-BSK-G40
Κωδ. Προϊόντος: KELYFOS-BSP-GX40
Τελική Τιμή: €61,10
Τελική Τιμή: €61,10
Τελική Τιμή: €63,70
     
 
Προφίλ Πολυστερίνης Εξωτερικών Γωνιών
Κωδ. Προϊόντος: KELYFOS-BSK-GX40
Τελική Τιμή: €76,80