Αρχική >> Δομικά-Μονωτικά Υλικά >> Σύστημα Kelyfos >> Εξωτερική Τοιχοποιία

Εξωτερική Τοιχοποιία

Το Kelyfos Wall (ETICS: External Thermal Insulation Composite Systems) είναι σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ανακαίνισης κτηρίων για τοιχοποιία και πιλοτή που εφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νεοαναγειρόμενες κατασκευές.

Προϊόντα

  •  Προϊόντα ανά σελίδα
Βοηθητικά τεμάχια από εξηλασμένη πολυστερίνη STYROFOAM-LB Προφίλ Πολυστερίνης Δομικών Ανοιγμάτων Προφίλ Πολυστερίνης Εξωτερικών Γωνιών
Κωδ. Προϊόντος: KELYFOS-STYROFOAM-LB20
Κωδ. Προϊόντος: KELYFOS-BSP-G40
Κωδ. Προϊόντος: KELYFOS-BSK-G40
Τελική Τιμή: €47,63
Τελική Τιμή: €61,10
Τελική Τιμή: €61,10
     
 
Προφίλ Πολυστερίνης Δομικών Ανοιγμάτων Προφίλ Πολυστερίνης Εξωτερικών Γωνιών
Κωδ. Προϊόντος: KELYFOS-BSP-GX40
Κωδ. Προϊόντος: KELYFOS-BSK-GX40
Τελική Τιμή: €63,70
Τελική Τιμή: €76,80
   
  •  Προϊόντα ανά σελίδα