Σύνδεσμοι

Προϊόντα

  •  Προϊόντα ανά σελίδα
Τάπα 4,6 mm (3/16") Gardena (1323) Σύνδεση τύπου L 13 mm (1/2") Gardena (8382) Τάπα 13 mm (1/2") Gardena (8324)
Κωδ. Προϊόντος: GAR-1323-20
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8382
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8324-20
Τελική Τιμή: €2,79
Αρχική Τιμή: €6,50 Κέρδος 57%
Τελική Τιμή: €2,89
Αρχική Τιμή: €7,00 Κέρδος 59%
Τελική Τιμή: €3,69
Αρχική Τιμή: €8,00 Κέρδος 54%
Ποσότητα
Ποσότητα
Ποσότητα
     
 
Σύνδεσμος 4,6 mm (3/16") Gardena (8337) Σύνδεση T για ακροφύσια ψεκασμού Gardena (8332) Σύνδεση Τ 13 mm (1/2") Gardena (8329)
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8337
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8332-20
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8329-20
Τελική Τιμή: €3,79
Τελική Τιμή: €3,89
Αρχική Τιμή: €7,00 Κέρδος 44%
Τελική Τιμή: €3,89
Αρχική Τιμή: €6,50 Κέρδος 40%
Ποσότητα
Ποσότητα
Ποσότητα
     
 
Σύνδεσμος 13 mm (1/2") Gardena (8356) Τετραπλός σύνδεσμος 13 mm (1/2") Gardena (8339) Σύνδεση L 4,6 mm (3/16") Gardena (8381)
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8356-20
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8339-20
Κωδ. Προϊόντος: GAR-8381-20
Τελική Τιμή: €3,89
Αρχική Τιμή: €6,00 Κέρδος 35%
Τελική Τιμή: €4,19
Αρχική Τιμή: €9,00 Κέρδος 53%
Τελική Τιμή: €4,59
Αρχική Τιμή: €7,00 Κέρδος 34%
Ποσότητα
Ποσότητα
Ποσότητα
     
 
Σωλήνας επέκτασης Gardena (1377)
Κωδ. Προϊόντος: GAR-1377-20
Τελική Τιμή: €4,79
Αρχική Τιμή: €9,00 Κέρδος 47%
Ποσότητα
 
  •  Προϊόντα ανά σελίδα